Release 2.31.3

Bij hoge uitzondering hebben wij een tussen release van Ysis gepland om nieuwe functionaliteit beschikbaar te maken die niet kan wachten tot de reguliere release in september 2017.Vanaf 9 augustus 2017 (’s avonds) zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis.
De helpfunctie van Ysis (help.ysis.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Nieuwe functionaliteit

In het kader van de Europese wetgeving die patiënten en cliënten het recht geeft om vergeten te worden, wordt in Ysis functionaliteit ingebouwd om aan deze individuele verzoeken van patiënten en cliënten van de zorginstelling te kunnen voldoen. Naast het vergeetrecht dient echter ook rekening te worden gehouden met het feit dat de zorginstelling gehouden is aan diverse bewaartermijnen, zoals de bewaarplicht om het medisch dossier in beginsel 15 jaar te bewaren. Om aan beide regelgevingen te kunnen voldoen is functionaliteit ingebouwd om bepaalde informatie uit het medisch dossiers te verwijderen, dat wil zeggen te ontdoen van alle persoonlijke gegevens die het redelijkerwijs mogelijk maken om het medisch dossier te herleiden naar een natuurlijk persoon. Het betreft de volgende persoonsgegevens: BSN, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteland, verzekeringsgegevens, huisarts en contactpersonen.
Zorginstellingen die hiervan gebruik willen maken kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij Gerimedica. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze support afdeling via het klantportaal.

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

Eén van de peilers waarop Gerimedica is gebouwd is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. In dit kader is functionaliteit ingebouwd ten behoeve van de gegevensverzameling voor de peilstations voor urineweginfecties, onderste luchtweginfecties en psychofarmaca. Zorginstellingen die deelnemen aan deze peilstations verzamelen gegevens met betrekking tot bovenstaande domeinen. Dit is intelligent ingebouwd in de standaard werkprocessen van de behandelaren zodat hiervoor nauwelijks extra inspanning wordt gevraagd.

Verbeteringen

Het kwam soms voor dat bij sommige documenten in het archief niet goed herkend werd om welk type document het gaat. Hierdoor kwam het soms voor dat het document met het verkeerde programma geopend werd, waardoor het voor de gebruiker onleesbaar werd. Dit is opgelost.

DBC GRZ

In de release van juni 2017 is een extra status, “Afgevoerd”, toegevoegd aan de SAD module. Subtrajecten met deze status werden echter nog wel meegenomen in het OHW op peildatum rapport. Dit is opgelost.

Ysis Financial

Binnen één factuur worden de gedeclareerde verrichtingen nu gesorteerd op patiëntnaam.
Er is een fout opgelost bij het declareren van toeslagen op inschrijftarieven voor de huisarts.

Integratie

De koppeling met ResidentWeb van TTS Technology To Serve is uitgebreid met een notificatie dat in Ysis een nieuw multidisciplinair behandelplan actief is geworden. ResidentWeb kan op basis van deze notificatie het nieuwe behandelplan ophalen.
In Plancare is het mogelijk om een nieuw verslag aan te maken als reactie op een eerder verslag. Deze “vervolgverslagen” werden door Ysis niet verwerkt. Dit gebeurt nu wel. Bij een vervolgverslag wordt in Ysis ook het originele verslag getoond.
Bij rapportages die ontvangen worden uit Lable Care wordt nu ook de naam getoond van de persoon die de rapportage heeft ingevoegd.
Bij rapportages die ontvangen worden uit QIC (Cormel IT) wordt nu ook de naam getoond van de persoon die de rapportage heeft ingevoegd.
Aan de koppeling met QIC is uitwisseling van metingen van de zuurstofsaturatie toegevoegd.
In de BI export dataset ontbrak in sommige gevallen de locatiehistorie van de patiënten. Dit is opgelost.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.