Ysis ondersteunt Actiz onderzoek naar ELV

Op 1 oktober start het Actiz onderzoek naar Eerstelijns Verblijf. In het kader daarvan wordt aan deelnemende organisaties  gevraagd om gedurende 4 maanden een registratie te doen van een groot aantal gegevens van ELV cliënten.
Zoals u wellicht weet biedt Ysis reeds standaard functionaliteit voor het registreren van ELV zoals behandeltijd, verblijfdagen, herkomst, bestemming e.d. De set die in het kader van het bovengenoemde onderzoek moet worden bijgehouden is echter groter.
Om de registratielast te kunnen beperken en, misschien nog wel belangrijker, onderregistratie te voorkomen is het zoveel mogelijk registreren in Ysis zeer wenselijk. Immers, de tijdregistratie in Ysis zit ingebed in het werkproces waarmee bijv. ook behandelaren die niet op de hoogte zijn van het onderzoek, automatisch op de registratie worden gewezen na het opslaan van elk verslag. Juist onderregistratie van behandeltijd zou de uiteindelijke conclusies van dit onderzoek negatief kunnen beïnvloeden met als mogelijk gevolg een te lage tariefstelling door de NZa.
Daarom hebben Gerimedica, Actiz en Q-consult overleg gehad. Daaruit is het door alle drie de partijen gedragen advies naar voren gekomen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de registratie- en rapportagemogelijkheden in Ysis. Dit betekent wel dat sommige informatie alsnog handmatig moet worden ingevoerd, maar dat is een relatief kleine hoeveelheid.
Om daarbij te ondersteunen is ook een werkinstructie opgesteld.
Als u vragen heeft over hoe de ELV functionaliteit in Ysis moet worden geactiveerd, hoe registratie en rapportage werken e.d. kunt u uiteraard contact opnemen met de helpdesk van Gerimedica of kijkt u op de Ysis helppagina.
Wij zijn blij dat wij onze klanten hierbij kunnen ondersteunen en hopen dat de resulaten van dit onderzoek een helder en realistisch beeld zullen geven van de ingezette zorg- en behandeltijd en van de clienten aan wie deze zorg verleend wordt.