Release 2.37

Op 19 december in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.Gerimedica.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Nieuwe functionaliteit

Bij het aanmaken van een nieuw meetinstrument kan de gebruiker er nu voor kiezen de inhoud van de meest recente afname van dat meetinstrumentĀ over te nemen. De gebruiker hoeft dan alleen de verschillen ten opzichte van de laatste afname bij te werken. Dit is met name relevant voor bijvoorbeeld een wondformulier.

Ysis Mobiel voor iOS (Apple iPhone en iPad) beschikt nu over de mogelijkheid om een profiel foto van een patiƫnt te maken en deze op te slaan in het dossier. De Android versie van Ysis mobiel beschikte al over deze functionaliteit.

Verbeteringen

Hieronder vindt u een overzicht van verbeteringen in Ysis.

Contactpersonen

Het scherm voor het beheren van de contactpersonen van een patiƫnt is vernieuwd. De overzichtsweergave is verbeterd en er is een logische volgorde voor het tonen van de contactpersonen ingevoerd:

  • bovenaan staan de vertegenwoordigers van de patiĆ«nt;
  • daaronder de contactpersonen met een juridische titel;
  • daaronder de contactpersonen met een relatie tot de patiĆ«nt;
  • daaronder de overige contactpersonen, gesorteerd op naam.

Voor patiƫnten jonger dan 18 jaar is een indicatie ouderlijk gezag toegevoegd bij de contactpersoon. Per contactpersoon is een veld toegevoegd om opmerkingen vast te leggen. Het is niet meer mogelijk om contactpersonen die worden overgenomen uit het ECD te wijzigen in Ysis. Dit dient altijd in het ECD gedaan te worden, waarna de wijziging automatisch in Ysis wordt overgenomen.

Archief autorisaties

Het beheren van autorisaties voor het archief is verbeterd. De autorisaties zijn volgens onderstaande tabel aangepast:

Oud Nieuw Wijziging
Documenten toevoegen/bewerken Documenten beheren voor eigen discipline Naamswijziging om te verduidelijken dat dit alleen om eigen discipline van de gebruiker gaat.Ā Deze autorisatie is niet beschikbaar voor discipline Administratief.
Documenten lezen Documenten lezen eigen discipline Naamswijziging om te verduidelijken dat dit alleen om eigen discipline van de gebruiker gaat. Deze autorisatie is niet beschikbaar voor discipline Administratief.
Documenten beheren voor alle disciplines Documenten beheren voor alle disciplines Voor alle disciplines behalve de discipline Administratief overstijgt deze autorisatie de andere twee autorisaties. Dit is de enige autorisatie die beschikbaar is voor de discipline Administratief (deze discipline heeft geen eigen archief).

Agenda

De schermen voor het aanmaken van agenda items zijn verbeterd. Het scherm voor de categorie ‘overig’ is volledig opnieuw ontworpen.

Wanneer u direct vanuit het dossier een agenda item aanmaakt, dan kunt u hier nu ook kiezen uit de verschillende categorieƫn.

De mogelijkheid om agenda items te herhalen was alleen beschikbaar voor de categorie ‘overig’. Dit is nu ook voor alle andere categorieĆ«n beschikbaar.

De tijdsaanduiding voor de standaard optie ‘morgen’ is aangepast van 8:00-17:00 uur naar 30 minuten startend op de actuele tijd.

In alle schermen waar een gebruiker een tijd kan selecteren via een keuzelijst toont deze lijst nu tijden van 0:00 tot en met 24:00 uur.

In het agendascherm kan nu direct het dossier van een patiƫnt geopend worden door op de naam van de patiƫnt te klikken. Door op de overige ruimte van de afspraak te klikken kan de afspraak worden aangepast.

Berichten

Er is een extra filter toegevoegd aan het berichten scherm. Met dit filter kan de gebruiker zijn/haar berichten filteren op locatie, afdeling en/of patiƫnt.

Wanneer de muis over de naam van de verzender wordt gehouden (zonder te klikken) wordt nu de functie van de verzender van het bericht getoond. Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor berichten die zijn verstuurd nĆ” deze release.

Wanneer een gebruiker reageert op een bericht, dan kunnen nu extra geadresseerden worden toegevoegd.

Overige verbeteringen

In de vorige release is een nieuwe layout voor de zoekfunctie geĆÆntroduceerd. Hierbij is over het hoofd gezien dat men in de oude layout direct kon typen en de getypte tekst automatisch in de zoekbalk terecht kwam. Dit is hersteld.

Het scherm voor het opmaken van een brief (HTML formaat) is uitgebreid met extra mogelijkheden (bijvoorbeeld tabellen, pagina layout, lijsten, tekst- en achtergrondkleuren). Ook is een zoek en vervang functie toegevoegd.

Er zijn een aantal placeholders toegevoegd: kamernummer, geboortenaam, emailadres, huisnummer toevoeging, identiteitsbewijs en documentnummer, burgerlijke staat en religie.

De placeholder voor brieven voor de actuele medicatie uit Medimo is uitgebreid met informatie over wanneer medicatie gestart en/of gestopt dient te worden. Wanneer deze informatie beschikbaar is, zal deze nu worden opgenomen in de brief.

Het rapport voor geregistreerde eerstelijns paramedische zorg is uitgebreid met een extra kolom ‘Niet declareerbaar’. Deze kolom geeft aan of geregistreerde verrichtingen zijn gemarkeerd als niet declareerbaar.

Het komt af en toe voor dat Ysis door een technische storing niet beschikbaar is. In dit geval wordt een foutmelding getoond in het scherm. De gebruiker moest zelf op de verversen knop in de browser klikken om te checken of Ysis weer beschikbaar is. Dit wordt nu automatisch gedaan. Zodra Ysis weer beschikbaar is, wordt Ysis automatisch weer geladen in de browser.

Het registreren van huisartsverrichtingen direct opvolgend aan de verslaglegging is verbeterd en in lijn gebracht met andere vormen van registratie na verslaglegging (bijvoorbeeld eerstelijns paramedische zorg of geriatrische revalidatie).

Ysis Financieel

Eerstelijns paramedische zorg

De nieuwe Codes Soort Indicatie (CSI) voor fysiotherapie zijn toegevoegd:

012 Eerste n behandelingen fysiotherapie/gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht.
013 COPD risicogroep A, startjaar (maximaal 5 behandelingen)
014 COPD risicogroep B, startjaar (maximaal 27 behandelingen)
015 COPD risicogroep C/D, startjaar (maximaal 70 behandelingen)
016 COPD risicogroep B, onderhoudsjaar (maximaal 3 behandelingen) na startjaar
017 COPD risicogroep C/D, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen) na startjaar

De navigatie in de schermen is verbeterd, met name wanneer via een knop de status van een verrichting verandert.

Er is paginering toegevoegd aan de lijsten met verrichtingen om deze overzichtelijker te maken.

Wanneer een declaratie deels is afgewezen is het nu mogelijk met Ć©Ć©n klik alle afgewezen verrichtingen klaar te zetten om opnieuw gedeclareerd te worden.

Het is nu mogelijk op de open (=nog niet gedeclareerde) verrichtingen in te zien in Ysis Financieel voor eerstelijns paramedische zorg. Hiervoor hoeft niet meer in het dossier ingelogd te worden.

Het is nu mogelijk om de lijst met tarieven te downloaden. Dit is vooral nuttig bij de jaarovergang. Nieuwe tarieven kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan de gedownloade tarieven. Daarna kan de nieuwe lijst geĆÆmporteerd worden.

Eerstelijnsverblijf

In Ysis Financieel voor eerstelijnsverblijf (ELV) is uitgebreidere validatie toegevoegd. ELV Periodes die niet aan de validatieregels voldoen worden getoond en kunnen geƫxporteerd worden naar Excel.

Generalistische Basis GGZ

In Ysis Financieel voor de generalistische basis GGZ is het declareren van behandeltrajecten aan de patiĆ«nt verbeterd. Wanneer deze behandeltrajecten succesvol zijn gedeclareerd kunnen deze in status ‘Gedeclareerd aan patiĆ«nt/cliĆ«nt’ worden gezet.

Het automatisch indienen van declaratiebestanden bij Vecozo en het automatisch ophalen van retourbestanden is nu ook beschikbaar voor deĀ generalistische basis GGZ.

Geriatrische Revalidatie Zorg

Zorgverzekeraars leveren vaak geen retourbestand voor een onderhandenwerk (OHW) declaratie als deze volledig is geaccepteerd. Hierdoor blijft de OHW status van subtrajecten Ysis Financieel GRZ staan op ‘Gedeclareerd’ en kunnen deze subtrajecten niet opnieuw in een OHW declaratie opgenomen worden. Dit is nu opgelost door een knop ‘Geen retourbestand’ toe te voegen aan de OHW declaratie. Via deze knop worden de betreffende subtrajecten weer beschikbaar gesteld voor een volgende OHW declaratie.

Een subtraject dat al aan DIS is aangeleverd en daarna is gecrediteerd en opnieuw is gedeclareerd wordt nu niet nog een keer aan DIS aangeleverd.

De snelheid van het genereren van een “OHW op peildatum” rapport is aanzienlijk verbeterd.

Huisarts

De performance van Ysis Financieel voor huisarts is significant verbeterd. Het genereren van grote declaraties is sneller geworden en leidt niet meer tot timeouts.

De navigatie in de schermen is verbeterd, met name wanneer via een knop de status van een verrichting verandert.

Er is paginering toegevoegd aan de lijsten met verrichtingen om deze overzichtelijker te maken.

Wanneer een declaratie deels is afgewezen is het nu mogelijk met Ć©Ć©n klik alle afgewezen verrichtingen klaar te zetten om opnieuw gedeclareerd te worden.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aanpast.

Wondformulier Medisch, Verpleegkundige Aanpassingen
Nederlandse Informantvragenlijst over cognitieve achteruitgang bij ouderen (IQCODE-N) Verpleegkundige Nieuw MI
Melding Incidenten Cliƫnten (MIC) Alle disciplines Nieuw MI
HADS Medisch, Verpleegkunde Toegevoegd aan discipline Verpleegkundige

Integratie

De CQ-index/PREM koppeling met MediQuest is bijgewerkt naar versie 2.1 van de koppelspecificaties.

De koppeling met de landelijke database fysiotherapie (LDF) is aangepast conform specificatie versie 5.0.1 (VerwijzerAGB verwijderd, Verwijzer toegevoegd).

Er is een integratie toegevoegd aan Ysis om de behandelrelaties (disciplines en behandelaren) van een patiĆ«nt op te vragen.Ā Met Cormel IT Services (product QIC)Ā  en eCare (producten Puur en Incasa) zijn al afspraken gemaakt om dit te gaan gebruiken om op een slimmere manier te bepalen welke gegevens wel en niet met Ysis moeten worden gekoppeld, bijvoorbeeld in een thuiszorg situatie waarbij er in Ysis geen specialist ouderengeneeskunde is betrokken. Tot heden moest dit bij deze partners in de dossiers expliciet worden aangegeven. In de toekomst kan dit grotendeels automatisch worden bepaald.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie