Op 1 januari 2020 treedt officieel de Wet Zorg en Dwang in werking.

Gerimedica is volop bezig met de informatie-analyse van de gevolgen van deze wet voor de dagelijkse praktijk en de consequenties hiervan voor Ysis.

Ons uitgangspunt is zoals altijd het tot een minimum beperken van de administratieve last en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die de wet stelt. De basis is en blijft ook met de Wet Zorg en Dwang adequate multidisciplinaire dossiervoering door middel van verslaglegging, behandelplan e.d.

In de nieuwe wet zijn aanvullende zaken opgenomen rondom de registratie van onvrijwillige zorg die in wezen niet nieuw zijn voor behandelaren maar waarschijnlijk wel explicieter worden getoetst zoals zoeken naar alternatieven voor en afbouwen van onvrijwillige zorg.

Ook zijn er nog steeds onduidelijkheden zoals bijvoorbeeld wat in de praktijk de rol van de WZD arts wordt en welke informatie moet worden aangeleverd aan de IGJ.

Hoewel het van groot belang is voor de ontwikkeling van onze software om deze onduidelijkheid weg te nemen blijven nog steeds vragen open staan.

Gerimedica is in gesprek met allerlei relevante partijen, zoals Actiz en Verenso, om op onze vragen antwoord te krijgen. Ook vragen wij om input bij onze klanten, met name om te weten hoe zij zich op de nieuwe wet voorbereiden.

Daar waar de implicaties van de Wet Zorg en Dwang duidelijk zijn zullen wij waar nodig functionaliteit aanpassen of nieuw ontwerpen. Deze zullen wij ook tijdig voorleggen aan een vertegenwoordiging van onze klanten en andere relevante partijen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via info@Gerimedica.nl