OpĀ  21 december in de avond worden de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis.

Nieuwe functionaliteiten

Externe verwijzingen

Het is nu mogelijk om externe verwijzingen te ontvangen, verwerken en opvolgen in Ysis. Externe verwijzingen kunnen vanuit verschillende bronnen ontstaan.

De eerste bron die wordt ondersteund voor het ontvangen van externe verwijzingen is Zorgdomein. Op het moment van schrijven van de releasenotes is nog niet helemaal zeker of dit in de decemberrelease opgeleverd kan worden, of dat dit kort daarna zal worden. Dit heeft onder andere te maken met het aanvragen van de benodigde PKI Overheid certificaten om de koppeling met Zorgdomein afdoende te beveiligen. U wordt hierover via andere kanalen verder geĆÆnformeerd.

Voor het verwerken van externe verwijzingen heeft de gebruiker een aparte (nieuwe) autorisatie nodig. Deze autorisatie is toegevoegd aan het gebruikersbeheer.

Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke notaā€™s.

Voor Ysis betekent dit dat de registratie- en declaratiefunctionaliteit van de Generalistische Basis GGZ overgaat van het werken op basis van behandeltrajecten naar het nieuwe zorgprestatiemodel. De registratiefunctionaliteit wordt in deze release opgeleverd. De declaratiefunctionaliteit wordt naar verwachting in de maartrelease in 2022 opgeleverd.

Registraties op basis van het oude model blijven inzichtelijk en het blijft mogelijk hier nog correcties op uit te voeren. Voor behandelingen die in 2021 zijn gestart en doorlopen in 2022 is het de bedoeling dat de lopende behandeltrajecten per 1-1-2022 worden afgesloten en voortgezet in het zorgprestatiemodel.

Voor het bepalen van de zorgvraagtypering is de HONOS+ vragenlijst als meetinstrument toegevoegd aan Ysis. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de implementatie van de vragenlijst. Deze zal daarom iets later dan gebruikelijk op onze acceptatieomgeving beschikbaar komen. Houd er rekening mee dat in deze release alleen de volledige vragenlijst wordt ondersteund. De dynamische vragenlijst volgt later.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Wanneer de gebruiker de agendamodus (dag / week / maand) verandert, dan wordt de gekozen modus nu opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Wanneer de gebruiker de filteroptie ‘Alles selecteren’ op het tabblad ‘Verslag’ verandert, dan wordt de gekozen modus nu opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Wanneer de gebruiker in het berichtenscherm de berichten van een andere gebruiker inziet, dan wordt de gekozen gebruiker nu opgeslagen voor toekomstig gebruik.

De mogelijkheden om lettertypes consistent toe te passen in brieftemplates zijn verbeterd.

Het is nu mogelijk een reeks GRZ behandelafspraken in ƩƩn keer uit de agenda van een patiƫnt te verwijderen.

De lijst met verwijsdiagnoses voor ergotherapie en diƫtetiek zijn bijgewerkt naar de laatste Vektis publicaties.

Wanneer de gebruiker een verslag aanmaakte naar aanleiding van een meetinstrument, dan konden maximaal 1024 karakters tekst ingevoerd worden. Dit is nu onbeperkt geworden.

Het jaartalveld bij de medische voorgeschiedenis is kleiner gemaakt waardoor het overzicht is verbeterd.

Er is een placeholder voor brieven en adviezen toegevoegd die de huidige status van alleen de lopende Ovz maatregelen toevoegt.

Gesloten Ovz maatregelen worden niet meer getoond onder het tabblad Multidisciplinair.

Als is aangegeven dat de hoofdbehandelaar van een patiƫnt niet in Ysis werkt, dan wordt het reanimatiebeleid niet getoond in de header van het patiƫntdossier.

Het is nu mogelijk om RTF documenten in het archief van patiĆ«nten te laten converteren naar PDF documenten. Deze mogelijkheid is ingebouwd omdat RTF een verouderd bestandsformaat is en door moderne cloud oplossingen zoals Office 365 of Google Documents nog maar beperkt wordt ondersteund. Let op: Dit kan alleen door de supportafdeling van Gerimedica worden gedaan, en alleen voor alle patiĆ«nten van de zorginstellingen in Ć©Ć©n keer.Ā  Dit is een betaalde dienst die bij de accountmanager aangevraagd kan worden. Een randvoorwaarde voor de conversie is dat .RTF briefsjablonen worden uitgefaseerd.

Bij het berekenen van de verwachte onstlagdatum (VOD) van een GRZ traject wordt nu rekening gehouden met de mogelijkheid dat een tweede subtraject wordt aangemaakt binnen het lopende zorgtraject. De VOD wordt dan berekend op basis van de start van het tweede subtraject en niet de start van het zorgtraject.

Er zijn extra validaties toegevoegd bij het registreren van activiteit in het kader van GZSP. Prestatiecodes voor individuele activiteiten (1000, 1001 en 1003) kunnen slechts Ć©Ć©n keer per dag ingevoerd worden, codes voor groepsbehandeling (1004, 1005, 1006 en 1007) kunnen twee keer per dag ingevoerd worden.

De benaming van prestaties Corona Cohortverpleging (A0012) en Verpleging Korsakov (A0013) in Eerstelijnsverblijf zijn aangepast naar:

  • A0012: Eerstelijnsverblijf in het kader van COVID-19 verblijf en zorg
  • A0013: Eerstelijnsverblijf verpleging in het kader van de ziekte van Korsakov

Het is nu mogelijk om de maximaal vergoede behandeltijd voor ergotherapie in te voeren in minuten i.p.v. alleen hele uren.

Het is nu ook mogelijk voor logopedie en diƫtetiek om de maximale vergoeding voor behandeling in te voeren in het aanmeldingsformulier. Wanneer de behandeling in de buurt komt van de maximale vergoeding zal Ysis een waarschuwing tonen in het registratiescherm voor nieuwe verrichtingen.

Er zijn een aantal autorisaties toegevoegd aan het gebruikersbeheer. Deze autorisaties zijn bedoeld voor Ysis Zorgodssier en hebben geen impact op Ysis Behandeldossier. Wij verwachten dat de eerste versie van Ysis Zorgdossier rond maart 2022 live zal gaan.

Verbeteringen Ysis Financieel

De navigatie door lijsten en tabellen in de financiƫle module voor ELV is verbeterd.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

Dynamic Gait Index Fysiotherapie Nieuw meetinstrument
Zorgpad Stervensfase Deel 1 Medisch, verpleegkundige Nieuw meetinstrument
Zorgpad Stervensfase Deel 2 Ā Medisch, verpleegkundige Nieuw meetinstrument
Zorgpad Stervensfase Deel 3 Ā Medisch, verpleegkundige Nieuw meetinstrument
PRAFAB Fysiotherapie Tekstuele aanpassing
USER Overzicht van (sub)scores toegevoegd
Quebec Back Pain Disability Scale Foutoplossing
Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) Tekstuele aanpassing
Borg RPE-schaal Ergotherapie, verpleegkundige Disciplines toegevoegd
COVID-19 registratie Aanpassing aan meetinstrument: Booster registratie toegevoegd
HoNOS+ vragenlijst Nieuw meetinstrument

Integraties

Het is nu mogelijk om OVZ maatregelen geregistreerd in SDB ECD in Ysis te tonen. Neem contact op met de supportafdelingen van SDB ECD en Gerimedica voor het activeren.

De Covid-19-boostervaccinatie-registraties worden sinds 23 november aan de RIVM doorgestuurd, mits de patient en uw organisatie daar toestemming voor heeft gegeven. Vanaf half december zal daarbij ook het specifieke ‘Booster’ label worden bijgevoegd volgens de nieuwe aanleverspecificaties.

Wij sturen nu notificaties naar Lable bij het wijzigen Medische basisgegevens, verslaglegging, Berichten en behandelplan. Dit is ter voorbereiding op een vernieuwing van de Lable integratie op basis van onze standaard API interface. U zult hier als gebruiker verder niets van merken.

Bugs

Er zijn diverse bugs opgelost.