Release 2.49

Op 30 maart in de avond worden de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis.

Nieuwe functionaliteiten

De volgende nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd aan Ysis:

Ysis financieel – Zorgprestatiemodel

In de vorige release is het registratiedeel van het Zorgprestatiemodel (ZPM) opgeleverd. Vanaf deze release is het mogelijk om de declaraties te versturen. Het ZPM heeft een eigen declaratiemodule en werkt in de basis hetzelfde als de ELZ en GZSP module. Er zijn alleen landelijke tarieven welke door ons beheerd worden.

Kort na de release zal de functionaliteit voor het herdeclareren opgeleverd worden. Op een later moment zal de functionaliteit voor het crediteren beschikbaar komen. Hierover worden klanten nader geïnformeerd.

Nieuwe discipline toegevoegd: Zorg

Er zijn een aantal autorisaties toegevoegd aan het gebruikersbeheer. Deze autorisaties zijn bedoeld voor Ysis zorgdossier en hebben geen impact op de huidige gebruikers van het Ysis behandeldossier. Wij verwachten dat de eerste versie van Ysis zorgdossier in mei 2022 live zal gaan.

Gebruikersbeheer

In de gebruikersbeheer module zijn er twee aanpassingen gedaan:

 • Voor de discipline ‘Zorg’ kunnen er gebruikersaccounts worden aangemaakt;
 • Voor Ysis zorgdossier zijn er een aantal autorisaties toegevoegd:
  • Zorgplan accorderen
  • Toevoegen, bewerken, verwijderen Financiering
  • Toevoegen, bewerken, verwijderen Verzekeringsgegevens
  • Rapportages verwijderen na 24 uur
  • Metingen verwijderen na 24 uur
  • Verwijderen vragenlijsten

Let op: deze autorisaties zijn alleen van toepassing op Ysis zorgdossier!

Het is niet aannemelijk dat gebruikers met de discipline ‘zorg’ zullen inloggen in Ysis behandeldossier. Relevante informatie uit Ysis behandeldossier is immers direct in te zien en eventueel te bewerken vanuit Ysis zorgdossier.

Mocht een zorgmedewerker toch reden hebben om in te loggen in Ysis behandeldossier – en daarvoor is ook een autorisatie verleend – dan zal dit straks mogelijk zijn. De zorgmedewerker zal dan net als alle behandeldisciplines onderdeel worden van het multidisciplinair team dat een cliënt behandelt en/of verzorgt zodra een medisch dossier wordt geopend.

Ysis behandeldossier

Gebruikers van Ysis behandeldossier zijn bekend met de mogelijkheid het Ysis behandeldossier te koppelen aan een extern zorgdossier. Rapportages uit het externe zorgdossier zijn in Ysis behandeldossier te vinden onder het kopje ‘Verzorging’. De naam van dit kopje verandert naar ‘Zorg’. Hier zullen alle rapportages van de zorg worden getoond. Het maakt daarbij niet uit of deze rapportages uit een extern zorgdossier komen of uit Ysis zorgdossier.

De discipline ‘Administratief’ is hernoemd naar ‘Administratie’. Dit is slechts een kleine tekstuele aanpassing zonder gevolgen voor gebruikers van deze discipline.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Gebruikers kunnen nu zelf het lettertype en de lettergrootte aanpassen in brieven.

Via de integratie met Nedap ONS worden rapportages van de zorg overgenomen in Ysis. Deze rapportages worden nu gegroepeerd per rapport type zoals deze in Nedap ONS zijn gedefinieerd. In Ysis kan nu per rapport type gefilterd worden.

Er zijn drie prestatiecodes toegevoegd voor eerstelijnsverblijf (ELV):

 • A0018 Cohortverpleging per 2022
 • A0019 Bemiddelingsverzoek ELV coördinatie
 • A0020 Verblijf met intensieve complexe zorg en behandeling

Ten behoeve van een betere registratie van de COVID-19 gevallen zijn aan het onderzoeksformulier een aantal vragen toegevoegd. De informatie die in deze formulieren wordt ingevoegd wordt door het ministerie van VWS en het OMT gebruikt.

In het formulier voor het registreren van Corona vaccinaties is een optie toegevoegd voor het tweede boostervaccin.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

Ziektelastmeter COPD fysiotherapie, verpleegkunde Nieuw meetinstrument
Ganganalyse Deckers & Beckers fysiotherapie Nieuw meetinstrument
wondformulier Verbeteringen
Utrecht Symptoom Dagboek verpleegkundige Discipline toegevoegd
WCN observatielijst PMT, verpleegkundige Discipline toegevoegd
PACSLAC-D verpleegkundige Discipline toegevoegd, en VG
MRC dyspneu fysiotherapie, verpleegkundige Discipline toegevoegd, en VG
EQ-5D-5L Score afbeelden
COVID-19 registratie Booster 2 toegevoegd
Functional Ambulation Categories toegevoegd aan LDF aanlevering
Short falls efficacy scale toegevoegd aan LDF aanlevering
Barthel index toegevoegd aan LDF aanlevering
Berg Balance Scale toegevoegd aan LDF aanlevering
Claudicatio Baseline Vragenlijst Verbeteringen
COPD vragenlijst Verbeteringen

Integraties

In het kader van de eOverdracht en PGO projecten zijn de volgende onderdelen beschikbaar gemaakt in Ysis:

 • Nuts node (zie nuts.nl voor meer informatie over Nuts).
 • Diverse FHIR resources. FHIR staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources en is de nieuwe standaard waarmee tussen zorgorganisaties gegevens worden uitgewisseld. Een FHIR resource is een bundeltje data dat een logische eenheid vormt (b.v. metingen, medisch beleid, rapportage). De welbekende zorginformatiebouwstenen (ZIBs) zijn opgebouwd uit FHIR resources.

De integratie met de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) is bijgewerkt tot versie 9.0 van de specificaties. Aanleveren van gegevens aan de LDF is nodig voor fysiotherapeuten om aan de eisen voor een pluspraktijk te kunnen voldoen.

De API voor het opvragen van de bijzonderheden die u als attentie bij een patiënt in Ysis kunt invoeren is uitgebreid met een uniek ID veld per bijzonderheid. Deze API zal binnenkort worden opgeleverd voor de integratie met het portaal van ANW Nederland om bijzonderheden direct zichtbaar te maken in het portaal.

Bugs

Er zijn diverse bugs opgelost.