Ysis ondersteunt bij onderzoek inzet bij Eerstelijnsverblijf

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de inzet bij Eerstelijnsverblijf (ELV). Omdat er signalen zijn dat de bekostiging van het ELV en de Wlz crisiszorg knelt, is het nodig dat er inzicht komt in de soort en hoeveelheid zorg die geboden wordt. Voor deelnemende organisaties aan dit onderzoek kan Ysis ondersteunen bij het verzamelen en aanleveren van de gegevens hiervoor.

Registratieonderzoek in Ysis

Voor deelnemende organisaties is een dashboard beschikbaar in Ysis Inzicht dat de aanlevering van de gegevens faciliteert. Dit dashboard geeft een duidelijk overzicht welke gegevens worden aangeleverd en waar deze vandaan komen. De bestanden die met Ysis Inzicht gegenereerd worden, zullen via een speciale privacy verzendmodule (PVM) van de stichting ZorgTTP gepseudonimiseerd worden en op de juiste plek afgeleverd.
Het dashboard is terug te vinden onder
Ysis > ELV > Registratieonderzoek.

Daarnaast verzorgen we op korte termijn een werkbeschrijving die gebruikt kan worden bij de informatievoorziening naar eindgebruikers. 

Uitkomsten van het onderzoek
De opgehaalde informatie uit het registratieonderzoek draagt bij aan prestaties en tarieven die recht doen aan de geleverde zorg binnen het eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg. De uitkomsten van het registratieonderzoek, samen met het zorginhoudelijke traject en een kostenonderzoek dienen als basis voor passende prestaties en tarieven. Het onderzoek loopt van 1 juli 2022 tot 31 december 2022.