Wet zorg en dwang; de stand van zaken

De implementatie van de Wet zorg en dwang is een complexe zaak. Als team Gerimedica zetten we onze applicatie Ysis en onze vakkennis graag in om hierbij te helpen! Vanaf januari is in Ysis Onvrijwillige zorg te registreren. Met ondersteuning bij het doorlopen van het stappenplan en monitoring via de module “Ysis Inzicht”.
Gerimedica Ysis Dossier Koppeling Integratie Consultancy

Gerimedica en Quattri sluiten strategisch samenwerkingsverband

Quattri en Gerimedica hebben een strategische samenwerking. De expertise wordt gebundeld voor het ondersteunen van zorgprofessionals. Het doel is meer tijd voor je vak, de juiste informatie snel voorhanden en zo min mogelijk administratieve lasten.

Release 2.40

Op  20 november in de avond zijn de volgende vernieuwingen en…