Release 2.40

Op  20 november in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.Gerimedica.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast.

Nieuwe functionaliteit

Centrale Authenticatie Server

Er is een nieuwe module toegevoegd aan Ysis: de Centrale Authenticatie Server, of CAS. CAS is verantwoordelijk voor het volledige beheer van gebruikers en de autorisaties van gebruikers en beheert ook centraal welke gebruikers zijn ingelogd. Dit betekent dat als een gebruiker in één Ysis module is ingelogd en switcht naar een andere Ysis module, hij of zij daar ook automatisch is ingelogd. Ook wanneer een gebruiker wordt uitgelogd of wordt geblokkeerd dan geldt dit automatisch voor alle Ysis modules. Dit alles wordt vanaf nu dus centraal geregeld.

Reguliere gebruikers merken in de praktijk niets van deze verandering. De consequentie voor applicatiebeheerders is dat het beheer van gebruikers en autorisaties verhuisd is van het beheerscherm in Ysis behandeldossier, naar de nieuwe applicatie. Het koppelen van gebruikers aan afdelingen blijft wel onderdeel van het beheerscherm in Ysis behandeldossier.

Wanneer een gebruiker zelf in CAS terecht komt, bijvoorbeeld via de wachtwoord vergeten link in het login scherm, dan worden er snelkoppelingen getoond voor alle Ysis modules waar de gebruiker voor is geautoriseerd.

Hoofdbehandelaar niet in Ysis

Er is functionaliteit toegevoegd om aan te geven of de hoofdbehandelaar van een patiënt wel of niet in Ysis werkt. Wanneer wordt aangegeven dat de hoofdbehandelaar niet in Ysis werkt, dan blijven de medische basisgegevens binnen Ysis en zullen deze niet via koppelingen worden uitgewisseld. Per afdeling is instelbaar of deze keuze beschikbaar is. Standaard staat deze keuze uit.

Verbeteringen Ysis behandeldossier

Rechts bovenaan het medisch dossier konden via 3 knoppen markeringen, waarschuwingen en bijzonderheden worden ingevoerd. Dit vonden wij er niet mooi uitzien. Dit is verbeterd. Via één link ‘Voeg attentie toe’ kunnen nu alle drie typen attenties worden toegevoegd.

Het is nu mogelijk om naast de eigen behandelaren in het behandelteam ook externe behandelaren op te nemen in het scherm ‘behandelrelaties’. Het menu-item naar dit scherm is hiertoe hernoemd naar ‘Behandelaren’.

Binnen een episode of monodisciplinair behandelplan kunnen nu meerdere subdoelen worden gedefinieerd. Per vastgesteld subdoel kunnen de acties, de voortgang en de evaluatie worden bijgehouden.

In het scherm gedeelde informatie onder de tab van de eigen discipline van de gebruiker wordt nu ook getoond wat van de eigen discipline gedeeld wordt. Voorheen werd alleen gedeelde informatie van andere disciplines getoond.

De vrije tekst decursus/verslag wordt compacter getoond. Bij het openklikken wordt alleen de rapportagetekst getoond, en niet eerst nog een herhaling van de onderwerp regel. Voor uitzonderingsgevallen waar de onderwerpregel heel lang is wordt deze nu volledig getoond in de top regel (in blauw) en daar niet meer afgekapt.

Er is een placeholder voor brieven toegevoegd zodat de scores van de laatste vijf meetinstrumenten direct in een brief kunnen worden opgenomen.

Bij het maken van brieven is de optie om direct op te slaan in een map niet zichtbaar zolang de brief nog in ‘concept’ status is.

Wanneer na een eerstelijnsbehandeling de cliēntgegevens beschikbaar worden gesteld voor PREM, dan krijgt de fysiotherapeut een bericht als de aanlevering van deze gegevens aan het PREM systeem niet is gelukt. Voorheen was dit alleen zichtbaar in het dossier.

Bij het aanmelden van een cliënt voor PREM kan nu de coördinerend behandelaar uit een selectie worden gekozen. Het is niet meer nodig de AGB code in te voeren. Alleen behandelaren waarbij een AGB code is ingevuld in medewerker beheerscherm kunnen hier gekozen worden.

De eerstelijns fysiotherapeut en logopedist kunnen een zorgvraag nu als chronisch aanvinken. In dit geval worden de cliēntgegevens beschikbaar gesteld voor PREM als voldaan wordt aan onderstaande criteria:

  • Er zijn minimaal 15 geregistreerde verrichtingen voor deze zorgvraag sinds de laatste keer dat PREM succesvol werd verstuurd (of het is de eerste keer)
  • EN de meest recente PREM voor deze zorgvraag is meer dan 1 jaar geleden verstuurd

De links in het paneel Vakinhoud zijn specifiek gemaakt voor de sectoren V&V en VG. Voor VG patiënten worden mogelijk andere links getoond dan voor V&V patiënten.

In de schermen waar behandelaren tijd kunnen registreren in het kader van een algemene tijdregistratieregel (dus niet voor specifieke zorgsoorten als b.v. de GRZ) is de selectielijst uitgebreid van 0-3 uur naar 0-8 uur.

Yris patiëntportaal

Patiënten die Yris gebruiken hebben nu inzage in het actuele multidisciplinaire behandelplan. Het is per afdeling instelbaar of patiënten het behandelplan wel of niet kunnen inzien.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aangepast.

Claudicationet Baseline fysiotherapie nieuw MI
Bladderscan medisch, verpleegkundige nieuw MI
Urinestick medisch, verpleegkundige nieuw MI
Functionele Comorbiditeit Index (FCI) muziektherapie, psychomotore therapie, medisch, psychologie + consultatie, verpleegkundige nieuw MI
EQ-5D-5L (EuroQol 5D) muziektherapie, psychomotore therapie, medisch, psychologie + consultatie, verpleegkundige nieuw MI
Disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH) ergotherapie, fysiotherapie nieuw MI
NPI-Q muziektherapie, psychomotore therapie, medisch, psychologie + consultatie, verpleegkundige nieuw MI
MOCA medisch, psychologie nieuw MI
Numeric Pain Rating Scale fysiotherapie beschikbaarheid uitbreiden naar VG
Manuele spierkracht test volgens MRC schaal fysiotherapie beschikbaarheid uitbreiden naar VG
SI vragenlijst ergotherapie, fysiotherapie beschikbaarheid uitbreiden naar VG
SI onderzoek aantekeningenlijst ergotherapie, fysiotherapie beschikbaarheid uitbreiden naar VG
Rolstoelkeuzeformulier ergotherapie, fysiotherapie beschikbaarheid uitbreiden naar VG
Wondformulier medisch, verpleegkundige aanpassing
Claudicatio vragenlijst fysiotherapie aanpassing naar versie 4
USER medisch, verpleegkundige, ergotherapie kleine aanpassing naar versie 1.4
Zorgkaart verpleegkundige kleine aanpassing
COPM ergotherapie kleine aanpassing / bugfix

Ysis Financieel module

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

De PVM module die gebruikt wordt voor het aanleveren van bestanden aan DIS is geüpgraded naar versie 7.

Generalistische Basis GGZ (GBG)

De PVM module die gebruikt wordt voor het aanleveren van bestanden aan DIS is geüpgraded naar versie 7.

Integratie

De koppeling met mijnCaress van Pink Roccade is uitgebreid met notificaties voor wijzigingen in medische basisgegevens, BOPZ gegevens en het multidisciplinaire behandelplan.

De integratie met de Vektis webservice die Ysis voorziet van praktijkgegevens van huisartsen en andere externe behandelaren is aanzienlijk verbeterd.

Wanneer via een koppeling praktijkgegevens van een huisarts worden ontvangen dan zal Ysis deze altijd overnemen en niet de (eventueel afwijkende) gegevens van de de Vektis webservice.

Bij de Nedap ONS integratie worden de tussenvoegsels/prefixes ‘van’, ‘van der’ etc. van de achternamen en partnernamen nu meegenomen bij de auteur van een verslag en bij contactpersonen.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.