Gerimedica heeft vanaf haar oprichting wetenschappelijk onderzoek hoog in het vaandel gehad. Ysis is daarom zo ontwikkeld dat het doen van wetenschappelijk onderzoek voor de doelgroepen ondersteund kan worden. Er is al een aantal onderzoeken gedaan op basis van de bestaande data in Ysis (usual care database). Daarbovenop is de afgelopen maanden een nieuwe stap gezet.
Ysis beschikt nu over een zogenaamde “wetenschapsschil”. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om reeds aanwezige informatie aan te vullen met extra data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De gebruiker van een deelnemende organisatie wordt daarbij ondersteund bij bijvoorbeeld het inplannen van bepaalde meetinstrumenten die voor het onderzoek nodig zijn. Dit alles uiteraard binnen alle relevante wet- en regelgeving.


Het eerste project dat op deze manier is uitgevoerd behelst de zogenaamde “Peilstations” van het VUmc. Met deze Peilstations wil het VUmc binnen de VVT continu een aantal thema’s gaan monitoren. Voorbeelden van die thema’s zijn het gebruik van antibiotica en het voorschrijven van psychofarmaca.
De eerste meting is tussen september en december uitgevoerd en de meeste resultaten zijn inmiddels bekend en bijzonder interessant! Deze meetperiode van drie maanden bij zes instellingen was een pilot, voornamelijk om te zien of het mogelijk is om op deze manier gegevens te verzamelen. En die doelstelling is ruimschoots gehaald. In de pilot zijn ruim 1600 formulieren met data verzameld. Deze geven, samen met info die al in Ysis vastgelegd was, een beeld van het voorschrijven van antibiotica en psychofarmaca en eventuele verschillen die er zijn tussen instellingen.
De deelnemende instellingen krijgen de uitkomsten op dit moment teruggekoppeld. Ondertussen werkt het VUmc aan een structureel vervolg op deze pilotmeting waarbij het uiteraard de bedoeling is om de conclusies te publiceren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerimedica