De wet Zorg en Dwang is aangenomen!

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Eerste Kamer op 23-01-2018 de wet Zorg en Dwang heeft aangenomen. Deze wet zal ingaan per 01-01-2020 en vervangt de Wet Bopz.
Omdat deze wet al een lange tijd was aangekondigd en de inhoud bekend was, is bij het Bopz-ontwerp in Ysis destijds al rekening gehouden met de komst van deze wet. De gedachtengang achter de wet Zorg en Dwang is in de procesondersteuning in Ysis ook terug te vinden.
Desalniettemin zullen er enige aanpassingen nodig zijn.
Ondanks dat de wet is aangenomen, is nog niet helemaal duidelijk wat dit voor de dagelijkse praktijk nu precies betekent. Op dit moment kunnen we dus nog niet overzien welke aanpassingen precies nodig en nuttig zijn. We proberen die informatie op dit moment te verkrijgen zodat we niet alleen weten hoe Ysis volledig voldoet aan de eisen maar ook de juiste ondersteuning biedt in het werkproces van de gebruikers.
Daarna zullen wij een en ander gaan uitwerken en inplannen om te zorgen dat Ysis ruim op tijd volledig aansluit bij de wet Zorg en Dwang.
Wij houden u op de hoogte!