Pilot peilstations in Ysis ook volgens het RIVM een succes

Peilstations

In de tweede helft van 2017 heeft het VUmc voor het eerst gebruik gemaakt van de specifieke functionaliteit van Ysis voor het doen van wetenschappelijk onderzoek (de zogenaamde “wetenschapsschil”) voor de pilot peilstations van het VUmc. In deze pilot is bij zes organisaties die Ysis gebruiken informatie verzameld over het voorschrijven van antibiotica en psychofarmaca. Door het gebruik van de wetenschapsschil geeft dit een minimale registratielast.

RIVM

De deelnemende organisaties hebben direct na de pilot al een terugkoppeling gehad in de vorm van spiegelinformatie en stewardship. De gegevens zijn nu ook door het RIVM verwerkt in het rapport ‘Pilots Antibiotic Surveillance & Stewardship in de eerstelijn, tweedelijn en langdurige zorgover het “juist gebruik” van antibiotica. Het deel over de langdurige zorg is dus uitsluitend gebaseerd op de data uit Ysis. Waar sommigen van te voren lage verwachtingen hadden over de kwaliteit van data in de langdurige zorg, blijken juist de gegevens die verzameld zijn bij de peilstations van goede kwaliteit. Dit is te verklaren uit de manier waarop deze dataverzameling is ingebed in het werkproces van de Ysis gebruikers.

 

Vervolg op de peilstations

De eindconclusie is dat het gelukt is om kwalitatief goede data te verzamelen en dat het zinvol is om deze informatie terug te koppelen aan de artsen van de deelnemende organisaties. De pilot krijgt dan ook een vervolg.

 

Bij Gerimedica zijn we blij met en trots op dit resultaat en bedanken we iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord