Ysis en Claudicationet

Een aantal organisaties die gebruik maken van Ysis voor de eerstelijns paramedische zorg zijn lid van Claudicationet.
Een van de eisen om lid te mogen worden / zijn / blijven van dit netwerk is dat het gebruikte EPD de aanlevering van de uitslag van meetinstrumenten naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) ondersteunt.
Gerimedica heeft het afgelopen jaar uitvoerig overleg gehad met o.a. Claudicationet en de KNGF om te kijken hoe dit in het geval van Ysis vormgegeven zou kunnen worden. Immers, Ysis heeft een veel bredere scoop dan een “klassiek” eerstelijns EPD.
Het standpunt van Claudicationet was duidelijk; namelijk dat de betrokken organisaties niet langer lid zouden mogen blijven van het netwerk als Gerimedica de genoemde aanlevering niet zou kunnen ondersteunen voor 1 januari 2018.
Gelukkig zijn we tot een oplossing gekomen. Gerimedica zal ervoor zorg gaan dragen dat de relevante meetinstrumenten (voor zover dat nog niet het geval is) in Ysis worden opgenomen. Tevens zullen wij een koppeling gaan realiseren met Mediquest om deze gegevens te kunnen versturen naar de Landelijke Database Fysiotherapie. Vanaf dat moment kan de LDF deze informatie via de gebruikelijke route aanleveren aan Claudicationet.
Nu dit duidelijk is kunnen wij de technische uitwerking hiervan gaan inschatten en inplannen. Het is ons streven om deze functionaliteit voor 1 januari 2018 (conform de deadline) op te leveren. Overigens heeft Claudicationet aangegeven bereid te zijn tot enige flexibiliteit op dit punt.
Voor vragen kunt u contact opnemen via support@Gerimedica.nl