Onderzoek

De informatie die in Ysis wordt ingevoerd komt terecht in een centrale database. Deze database is onder strikte voorwaarden, en uitsluitend geanonimiseerd toegankelijk voor onderzoek door het VU medisch centrum. Hierbij wordt uiteraard gewerkt volgens geldende wet- en regelgeving. Juist over onze doelgroep, die weinig in wetenschappelijk onderzoek wordt betrokken, ontstaat op deze manier een schat aan informatie. Zonder dat gebruikers van Ysis daar iets extra’s voor hoeven te doen, werken zij mee aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis over goede zorg. Deze manier van onderzoek doen heeft al geleid tot een aantal artikelen die gepubliceerd zijn in gerenommeerde medisch wetenschappelijke tijdschriften, waaronder deze.
Behalve dat de bestaande gegevens beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek, heeft Ysis nu een onderzoeksschil. Hiermee kunnen losse papieren vragenlijsten vervangen worden door digitale vragenlijsten die op het juiste moment aan de behandelaar aangeboden worden. Dit vermindert de registratielast voor de behandelaar bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek, en vergroot de kwaliteit van de data voor de onderzoeker.
Uiteraard bestaat in alle situaties de mogelijkheid voor een ‘opt-out’ voor zowel individuele cliënten als voor zorginstellingen.

Praktijkvoering verbeteren

Een van de doelstellingen van Gerimedica is beschikbare kennis (richtlijnen e.d.) zo dicht mogelijk bij de behandelaar te brengen. Om die reden is een set vakinhoudelijke links in Ysis beschikbaar, zodat op een eenvoudig manier deze informatie te raadplegen is. O.a. links naar Verenso, de NHG standaarden, alsook naar paramedische websites als Claudicationet of Meetinstrumenten in de Zorg wordt verwezen.

Meetinstrumenten

Gerimedica stimuleert het gebruik van meetinstrumenten in de zorgverlening. Door het gebruik van meetinstrumenten kunnen de aard en ernst van gezondheidsproblemen worden geobjectiveerd. Uiteindelijk zal het ook leiden tot meer betrouwbare informatie over het effect van de behandeling. Voor iedere discipline is daarom een uitgebreide set aan meetinstrumenten beschikbaar. Dit zijn steeds meetinstrumenten waarover consensus bestaat in de sector en/of de beroepsgroep.
Meetinstrumenten worden onscreen ingevuld en automatisch opgeslagen in het dossier van de client.