Controle over de bedrijfsvoering

Door de manier waarop de dossiervoering in Ysis is ingericht wordt de behandelaar optimaal ondersteund bij het registreren van de gegevensĀ die aan de basis liggen van de declaratie. Hierdoor is een volledige en correcteĀ financiĆ«le afhandeling van de verleende behandeling gegarandeerd.
In Ysis isĀ het registreren van declarabele prestaties en verrichtingen op een slimme manier geĆÆntegreerdĀ inĀ het werkproces van de behandelaar. De gebruiker wordt hieraan actief herinnerd wanneer het actueel is. Door gebruik te maken van de Ysis-smartphone app kunnenĀ ook ongeplande zorgactiviteiten eenvoudig worden geregistreerd. Hierdoor wordt de registratietrouw vergroot, de administratieve last tot een minimum beperkt en kan meer tijd aan de behandeling worden besteed.

Financiƫle modules in Ysis

Ysis beschikt over verschillendeĀ financiĆ«le modules die de geregistreerde prestaties en verrichtingen omzet in declarabele producten. Deze kunnen periodiek gefactureerd worden en via een automatische koppeling met Vecozo direct bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Vanaf juni 2016Ā beschikt Ysis over een financiĆ«le koppeling die het mogelijk zal maken om de financiĆ«le gegevens uit Ysis direct beschikbaar te maken in de financiĆ«le administratie.
Ysis beschikt op dit moment over financiƫle modules voor de eerstelijns paramedische zorg, de geriatrische revalidatiezorg (DBC GRZ) en de generalistische basis GGZ (DBC GGZ).
Voor behandeling die valt binnen de DOT systematiekĀ beschikt Ysis over alle functionaliteit voor het Registreren, Samenvatten, Afleiden en Declareren (het RSAD model) van de behandeling.

Wat is DOT?
DOT staat voor ‘DBC’s op weg naar transparantie’. DOT is het traject om te komen tot een verbeterd declaratiesysteem voor ziekenhuizen, dat op 1 januari 2012 in werking is getreden. De declarabele prestaties worden uitgedrukt in DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Doel is vereenvoudiging van het DBC-systeem. Transparantie en medische herkenbaarheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit project wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit, zie ook www.nza.nl.

Rapportage van financiƫle gegevens

Vanuit Ysis kunnen financiƫle gegevens direct in Microsoft Excel formaat worden geƫxporteerd. Daarnaast biedt Ysis standaard de mogelijkheid om alle DBC GRZ gegevens aan te leveren aan Business Intelligence (BI) tools.