Gerimedica verwelkomt vier nieuwe klanten

Recent zijn wij de implementatie van Ysis gestart bij IJsselheemā€¦

Kostenonderzoek ELV (Eerstelijns Verblijf) en Ysis

Organisaties die ELV leveren hebben van ActiZ een brief ontvangenā€¦

Impressie workshop applicatiebeheer

ā€œBeheerder, Procesbegeleider of hoeder van het gedachtegoed?ā€¦

VB-Fitscan beschikbaar in Ysis!

VB-fitscan In samenwerking met het Erasmus MC heeft Gerimedicaā€¦

Gerimedica verwelkomt Carinova

Carinova uit Deventer gaat starten met Ysis. Behandelaren vanā€¦

Ondersteuning in Ysis voor Eerstelijnsverblijf (ELV) vanaf de volgende release!

Ondersteuning Eerstelijnsverblijf (ELV) in Ysis Vanaf 1 januariā€¦

Ysis opnieuw gecertificeerd door Verenso

Verenso, de organisatie van en voor Specialisten Ouderengeneeskundeā€¦

Zorgstroom kiest voor Ysis

Zorgstroom, een zorgorganisatie in de regio Middelburg, is gestartā€¦

Zorgspectrum in Nieuwegein ook aan de slag met Ysis

Stichting Zorgspectrum is een zorginstelling in Nieuwegein enā€¦

Vivium Zorggroep kiest voor Ysis

Vivium Zorggroep heeft gekozen voor Ysis om haar Geriatrischeā€¦