Release 2.36

Op 8 oktober in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd in Ysis. De helpfunctie van Ysis (help.Gerimedica.nl) wordt aan de hand van de nieuwe functionaliteit en feedback van klanten continu aangepast. Ook zijn er voorbeeld declaratie processen en inhoudelijke verdieping toegevoegd.

Nieuwe functionaliteit

Hieronder vindt u een overzicht van nieuwe functionaliteit in Ysis.

Yris – het digitale patiĆ«ntportaal.

In deze release is het digitaleĀ patiĆ«ntportaal “Yris” beschikbaar gemaakt. De komende maanden zal met een kleine groep zorginstellingen hiermee een pilot worden gedaan.

Yris is een mobiele app die volledig spraakgestuurd door patiƫnten en cliƫnten gebruikt kan worden. Yris biedt de gebruikers de mogelijkheid om dossier-informatie op te vragen. In de eerste versie van Yris bestaat dit uit: verslaglegging van de behandelaren, informatie over wie de patiƫnt behandelt en informatie over de behandelafspraken van de patiƫnt.

Yris maakt gebruik van Artificial Intelligence in de vorm van Machine Learning. Dit betekent dat Yris leert van de feedback die gebruikers in de app kunnen geven. Door dit lerende karakter zal Yris in de loop van de tijd steeds beter worden in het beantwoorden van (willekeurige) vragen van gebruikers. Een hele krachtige technologie waar de patiƫnt/cliƫnt zeer veel waarde aan zal gaan hechten.

Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)

Gerimedica heeft besloten om Ysis uit te breiden met de ondersteuning van registratie en declaratie van medisch specialistische revalidatie (MSR) zorg. In deze release is de registratie functionaliteit toegevoegd. In de december release zal de declaratie functionaliteit worden toegevoegd.

Met de MSR registratie kunnen revalidatieartsen MSR zorgtrajecten starten en alle hiervoor benodigde informatie vastleggen. Artsen en behandelaren kunnen zonder extra registratiedruk de behandeltijd in het kader van een MSR behandeling vastleggen.

De ergotherapie heeft nu de beschikking over het meetinstrument Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Dit meetinstrument wordt binnen de MSR gebruikt, maar isĀ  algemeen in Ysis beschikbaar, ook voor bijvoorbeeld de GRZ.

Let op: Wanneer uĀ medisch specialistische revalidatie zorg wilt registreren in Ysis, dan kunt u dit via een support ticket kenbaar maken.Ā 

Download site voor Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoekers die de verzamelde gegevens in het kader van hun wetenschappelijk onderzoek willen downloaden kunnen nu gebruikmaken van een beveiligde download site. Alle gegevens die via deze site beschikbaar worden gemaakt voldoen aan de beveiligings- en vertrouwelijkheidscriteria die in het kader van het wetenschappelijk onderzoek en in onderliggende wetgeving (AVG) zijn vastgelegd.

Verbeteringen

Wanneer een gebruiker een behandeldossier opent waar de gebruiker op dat moment geen autorisatie voor heeft, bijvoorbeeld omdat er nog geen behandelrelatie met de betreffende discipline bestaat, dan wordt bij het vragen om autorisatie het achtergrondscherm (waar mogelijk een deel van het medisch dossier reeds zichtbaar is) onleesbaar gemaakt.

Sommige uitklaplijsten werden soms afgeknipt door een kader op het scherm en waren daarom niet volledig zichtbaar. Dit is verbeterd door het kader automatisch te vergroten.

Bij het invoeren van nieuwe gebruikersaccounts wordt nu gecontroleerd op de volgende ongeldige tekens in de gebruikersnaam: spatie, tab, {, }, [ en ].

Het scherm Transfers / FAC voor de fysiotherapeut is uit het behandeldossier verwijderd aangezien dit slechts een verwijzing bevatte naar het meetinstrument met dezelfde naam. Ook dit meetinstrument is verwijderd omdat deze grotendeels een duplicaat is van het meetinstrumentĀ Functional Ambulation Categories. Voor (adviezen m.b.t.) transfers raden wij aan de advies functie in Ysis te gebruiken.

Het is nu mogelijk om een html brief die vanuit Ysis wordt aangemaakt als concept op te slaan in het archief. Concept brieven worden automatisch in de map Te verwerken opgeslagen. Zolang een brief de status concept heeft is deze nog te wijzigen. Zodra de concept status is verwijderd wordt de brief definitief en is deze alleen nog maar in te zien.

Aan de iPhone/iPad versie van de Ysis mobiel app is de profielfoto functie toegevoegd (deze is al beschikbaar voor Android telefoons en tablets).

De zoekfunctie in Ysis is verbeterd. De zoekbalk neemt minder ruimte in in het scherm als deze niet wordt gebruikt. Ook kan de “uitgebreid zoeken” functie sneller worden geopend.

Wanneer het behandeldossier van een uitgeschreven patiƫnt wordt geopend, dan zal de arts of behandelaar er nu op attent gemaakt worden dat er geen behandelrelatie met de patiƫnt bestaat (behandelrelaties worden automatisch beƫindigd wanneer een patiƫnt wordt uitgeschreven). Er zal gevraagd worden om een reden op te geven voor het benaderen van het behandeldossier.

Wanneer in automatisch gegenereerde brieven informatie wordt overgenomen uit de monodisciplinaire formulieren van paramedici, dan zal alleen de zorgvraag tussen haakjes worden getoond als er meerdere actieve zorgvragen zijn. Als er maar Ć©Ć©n actieve zorgvraag is – dit is meestal het geval – wordt alleen de inhoud van het formulierveld in de brief overgenomen.

Ysis Financieel

Crediteren van eerstelijnsverblijf

Het is nu mogelijk om eerstelijnsverblijf dat eerder is gedeclareerd en door de zorgverzekeraar is toegekend te crediteren. Om dit mogelijk te maken is een wijziging in het behandeldossier doorgevoerd: Iedere keer dat een lopende eerstelijnsverblijf periode wordt gedeclareerd (bijvoorbeeld tot en met 1 september 2018), dan wordt de lopende periode gesloten op de einddatum van de declaratieperiode (in het voorbeeld 1 september 2018) en wordt automatisch een nieuwe periode gestart (in het voorbeeld op 2 september 2018) met dezelfde karakteristieken als de gesloten periode. De behandelaren kunnen hierdoor in het behandeldossier meerdere aansluitende periodes gaan zien die gerelateerd zijn aan Ć©Ć©n verblijf. Voor de registratie van behandeltijd in het kader van eerstelijnsverblijf heeft deze wijziging geen gevolgen.

Verrichtingcodes voor no-show eerstelijns paramedische zorg

Er zijn nieuwe codes voor no-shows in de eerstelijns paramedische zorg toegevoegd. Deze codes vallen in de prestatiecodelijst 990 (Lokaal/regionaal/bilateraal geldende code) zoals door Vektis gedefinieerd. Deze nieuwe codes worden zichtbaar voor de behandelaar wanneer tarieven voor deze codes zijn ingevoerd in Ysis Financieel.

5900 Niet nagekomen afspraak ergotherapie Ergotherapie
4900 Niet nagekomen afspraak logopedie Logopedie
2900 Niet nagekomen afspraak oefentherapie Cesar/Mensendieck Fysiotherapie

Grootboekrekening en kostenplaats per discipline eerstelijns paramedische zorg

Het is nu mogelijk om bij de eerstelijns paramedische zorg per discipline een grootboekrekening en kostenplaats te definiƫren. Voorheen kon dit alleen per afdeling.

Geriatrische Revalidatie (GRZ)

De GRZ (productie)rapportage was gelimiteerd tot 50.000 regels in verband met mogelijke geheugenproblemen op de servers van Ysis. Dit proces is nu verbeterd en als gevolg hiervan is deze limiet opgeheven.

Er is een validatie van de naam en de initialen toegevoegd aan de Accorderen stap. Deze validatie voorkomt onverwachte fouten in de DIS aanlevering, aangezien DIS specifieke validatieregels hanteert voor namen en initialen.

De lijst met verwijzende specialismen is uitgebreid.

De Onderhandenwerk (OHW) aanlevering aan Vecozo voldoet nu aan de OHW 3.0 specificaties.

Huisarts

Het is nu ook mogelijk om ten onrechte afgewezen huisarts-abonnementen opnieuw te declareren.

DIS aanlevering

Wanneer (via email) een terugkoppeling komt dat een DIS aanlevering is afgewezen dan was voorheen een support ticket nodig om de DIS aanlevering opnieuw te kunnen doen. Er is nu een knop toegevoegd om de status van de subtrajecten van de DIS aanlevering terug te zetten zodat deze bij de eerstvolgende DIS aanlevering opnieuw meegestuurd worden. Let op: vaak is het wel nog nodig om eerst Ć©Ć©n of meerdere subtrajecten uit de aanlevering te corrigeren voordat opnieuw aangeleverd kan worden. De email van DIS bevat een overzicht van de geconstateerde fouten.

Meetinstrumenten

In onderstaande lijst vindt u de meetinstrumenten die zijn toegevoegd of aanpast.

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) *) Ergotherapie Volledig meetinstrument toegevoegd. Deze vervangt oude meetinstrument waar alleen conclusie kon worden ingevoerd
Contextual Memory Test (CMT) Ergotherapie Nieuw meetinstrument
Comprehensive Aphasia Test (CAT) Logopedie Nieuw meetinstrument

*) Het copyright van de COPM ligt bij COPM.inc. Gerimedica heeft een licentie afgenomen bij COPM.inc om het volledige meetinstrument in Ysis te kunnen opnemen.

Integratie

Wanneer via de administratieve koppeling met Nedap ONS contactpersonen worden overgenomen, dan wordt nu de relatie tot de patiĆ«nt/client (bijvoorbeeld ‘eerste contactpersoon’, ‘buurman’, etc) ook opgenomen in het behandeldossier.

In de koppeling met Medimo is de BSN van de patient opgenomen zodat labresultaten en en ICPC codes ook kunnen worden uitgewisseld met Medimo als er geen administratieve koppeling tussen Ysis en Medimo is. Let op: Voor deze uitbreiding is ook een aanpassing in Medimo nodig!

Voor VG patiĆ«nten/cliĆ«nten worden nu ook de medische basisgegevens uitgewisseld met de ECD’s van Nedap, QIC en Unit4.

Bugs

Er zijn diverse kleine bugs opgelost.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie