Artikelen door

Release 2.45

Op  31 maart in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis. Aanlevering geregistreerde COVID-19 vaccinaties In de vorige release is in samenspraak met het RIVM een meetinstrument toegevoegd aan het behandeldossier om de registratie van covidvaccinaties te kunnen doen. Deze registratie vormt de basis voor elektronische aanlevering ten behoeve van het […]

Release 2.44

Op 16 december in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis: Registratie COVID-19 vaccinaties In samenspraak met het RIVM is een meetinstrument toegevoegd aan het behandeldossier om de registratie van covidvaccinaties te kunnen doen. Het is de verwachting dat deze vaccinaties binnen afzienbare tijd beschikbaar komen voor kwetsbare groepen in zorg […]

Release 2.43

Op 7 oktober in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis: Nieuwe functionaliteiten Aan het gebruikersbeheer is de functionaliteit ‘Autorisatierollen‘ toegevoegd. Autorisaties kunnen nu worden gegroepeerd in een rol en deze kan aan één of meerdere gebruikers worden toegekend. Gebruikers kunnen ook meerdere rollen hebben. Wanneer een autorisatie aan een rol […]

Release 2.42+

Dit is een tussenrelease van Ysis. De reguliere release van juni jongstleden was uitgesteld in verband met de corona crisis. Deze tussenrelease bevat beperkte functionaliteit die wij graag beschikbaar willen stellen aan klanten vóór de volgende reguliere release van Ysis in september 2020. Nieuwe functionaliteiten Het is nu mogelijk meerdere lengtes (groeicurve) vast te leggen […]

Release 2.42

Nieuwe functionaliteiten Op 1 april in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis: Gebruikersbeheer Gebruikers die in het CAS worden gearchiveerd zijn niet meer zichtbaar in het behandeldossier (voorheen waren die nog zichtbaar met toevoeging “gearchiveerd”). In het scherm voor gebruikersbeheer in het behandeldossier is een vinkje toegevoegd om wel de […]

Release 2.41

Nieuwe functionaliteiten Op 18 december in de avond zijn de volgende vernieuwingen en verbeteringen beschikbaar in Ysis: Centrale Authenticatie Server Gebruikersaccounts kunnen nu gearchiveerd worden in de centrale authenticatie server. Gebruikers met een gearchiveerde gebruikersaccount kunnen niet meer inloggen in Ysis. Als een gebruikersaccount wordt gearchiveerd en de gebruiker is onderdeel van de behandelrelatie met […]